April 3rd, 2011

-287. Ребус...


Стихотворение было написано будущим нобелевским лауреатом по литературе Чеславом МИЛОШЕМ в 1939 году в занятом советскими войсками Львове. Напечатанное в местной прессе по позволению властей, оно якобы даже получило сталинскую премию.

Если читать его в обычной последовательности, стихотворение является проходной одой колаборанта Великому Вождю.

Если же читать за первой строчкой первого куплета первую строчку третьего куплета, затем - после второй строчки первого же куплета вторую строчку третьего же куплета, делая то же самое с вторым и четвертым куплетами, стихотворение приобретает совсем иной, противоположный смысл.

Это вам не какая-нибудь там Вислава ШИМБОРСКАЯ...

***

1. Runą w łunach, spłoną w pożarach
Krzyże Kościołów, krzyże ofiarne
I w bezpowrotnym zgubi się szlaku
Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków

2. O słońce jasne, wodzu Stalinie*)
Niech władza Twoja nigdy nie zginie
Niech jako orłów prowadzi z gniazda
Rosji i Kremla płonąca gwiazda

*) Ударение следует делать на предпоследнем слоге: "сталИне", чтобы не нарушился ритм.

3. Na ziemskim globie flagi czerwone
Będą na chwałę grały jak dzwony
Czerwona Armia i wódz jej Stalin
Odwiecznych wrogów swoich obali

4. Zmienisz się rychło w wieku godzinie
Polsko, a twoje córy i syny
Wiara i każdy krzyż na mogile
U stóp nam legnie w prochu i pyle.

Collapse )

МИЛОШ - голова!